0633980146 info@pain2power.nl
Selecteer een pagina

1.Algemeen

 

1.a. PAIN2POWER= PAIN 2 POWER, gevestigd te Amsterdam, tevens opdrachtnemer bij overeenkomst.
Klant = De contractuele wederpartij van PAIN2POWER, dwz: Iedereen die een dienst of product van PAIN2POWER afneemt. Dus coachingscliënten, mensen die een training of ander product of dienst kopen, opdrachtgevers van een workshop of presentatie van PAIN2POWER, etc.

1.b. Als je dienst of product afneemt bij PAIN2POWER, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing.

1.c. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk (per mail) door PAIN2POWER zijn vastgelegd of bevestigd.

1.d. Afwijkingen in de algemene voorwaarden gelden enkel voor de persoon met wie er contact is en zijn uitsluitend van toepassing op de situatie van dat moment en de dienst of het product waar op dat moment contact over is.

1.d. Voor alle situaties die hier niet expliciet genoemd worden of waar onduidelijkheid over is, wordt geacht naar de geest van deze voorwaarden te handelen.

 

 

  1. Betaling

2.a. Zodra een klant een product of dienst afneemt, heeft deze een betalingsverplichting aan PAIN2POWER. Ook als onverhoopt het product of dienst niet naar wens is, wordt de klant geacht het afgenomen product/dienst te betalen.

2.b. PAIN2POWER hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, d.w.z. dat een factuur binnen 2 weken na verzending (per mail), voldaan dient te zijn.

2.c. Bij trainingen en programma’s dient de factuur vooraf volledig betaald te zijn. Anders kan niet aan de training/het programma worden deelgenomen.

 

 

  1. Afspraken afzeggen

3.a. Afspraken (voor coaching) die door een klant, om wat voor reden dan ook, minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

3.b. Klanten worden geacht het gehele bedrag voor een dienst of product (dwz. training, (online) programma, coachingstraject, serie, challenge, fimpjes, workshop, spreekbeurt, etc.) te betalen, ook als deze – om wat voor reden dan ook- door de klant niet gevolgd of afgemaakt kan worden.

3.c. Als PAIN2POWER onverhoopt een training, programma, webinar of workshop niet kan geven, laat PAIN2POWER dit zo spoedig mogelijk aan de klant weten. In overleg wordt gekeken of de afspraak of afspraken verplaatst kunnen worden of er een andere voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden kan worden. Als dit niet mogelijk of gewenst is, wordt naar verhouding het betaalde bedrag terug betaald. (bv ¼ training gaat niet door: ¼ bedrag retour).

 

  1. Intellectueel eigendom

4.1 PAIN2POWER behoudt te allen tijde alle rechten op de presentaties, documenten, instructiebladen, artikelen, invulbladen, werkbladen, hand-outs, filmpjes, MP3’s, e-boeken, webinars, afbeeldingen en/of de informatie en know-how die PAIN2POWER deelt.

4.2 Het is niet toegestaan informatie van PAIN2POWER te delen met derden of online te zetten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van PAIN2POWER.

4.3 Het is wel toegestaan openbare blogs en artikelen van PAIN2POWER te delen, mits er duidelijk zichtbaar de volgende tekst met een werkende link bij vermeld staat:

Door Inge Dekker, ervaringsdeskundige coach en trainer voor jonge mensen met een chronische ziekte. Ga naar www.pain2power.nl en ontvang gratis het e-boek “Jong & Chronisch Ziek? Haal meer uit je leven”.

 

  1. Verantwoordelijkheid

5.1. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en mentale gezondheid en welbevinden. PAIN2POWER kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fysieke of mentale klachten, schade of ander leed.

5.2. PAIN2POWER biedt geen medisch advies en is nadrukkelijk geen arts. Bij nieuwe, veranderende of verergerende klachten: vraag advies aan een arts!

 

  1. Klachten

6.1 PAIN2POWER doet haar best om goede diensten en producten te leveren en haar afspraken na te komen. PAIN2POWER gaat hierbij een inspanningsverplichting aan. De resultaten van de diensten en producten van PAIN2POWER zijn afhankelijk van de kennis, vaardigheden, inzet en omstandigheden van de klant. PAIN2POWER kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet halen van bepaalde resultaten.

6.2. Als een klant klachten heeft over PAIN2POWER, de diensten, producten of over de mensen die voor PAIN2POWER werken, wordt de klant verzocht dit zo snel mogelijk schriftelijk aan PAIN2POWER te laten weten, zodat deze de kans heeft dit te veranderen of verbeteren.

6.3 PAIN2POWER zal naar redelijkheid altijd haar best doen om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen, met inachtneming van deze voorwaarden.