0633980146 info@pain2power.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring


In het kort:
Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen. En alleen aan derden verstrekken om de diensten van pain2power naar behoren te kunnen leveren. Wij doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om veilig en zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Jij kan te allen tijde jouw gegevens uit de administratie van pain2power laten verwijderen.

Volledige Privacyverklaring:

PAIN 2 POWER, gevestigd aan de Van Ostadestraat 377c, 1074 VW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inge Dekker
info@pain2power.nl
06.33980146

Persoonsgegevens die wij verwerken

PAIN 2 POWER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten cq producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt voor het ontvangen van de Turn your pain into power-e-mails of links naar een webinar.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor diensten cq producten (boeken, [online] coaching, [online] trainingen, workshops, spreekbeurten, etc):

Voor inschrijvingen van de Turn your pain into power-e-mails, verwerken wij alleen jouw:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Voor inschrijvingen voor (gratis) webinars, verwerken wij alleen jouw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bij coaching, deelnemen aan een training of opdrachtgevers van spreekbeurten, verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (en desgewenst Skype naam)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pain2power.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PAIN 2 POWER verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de Turn your pain into power-mails en/of reclamemails
 • Het toesturen van mails met een persoonlijke link om mee te kunnen doen aan webinars
 • Het afhandelen van jouw bestelling/betaling
 • Om je te kunnen bellen, Skypen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • PAIN 2 POWER verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PAIN 2 POWER neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PAIN 2 POWER) tussen zit.

PAIN 2 POWER gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. De diensten en techniek van WebinarGeek (WebinarGeek B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6842076) voor het registreren van inschrijvingen voor webinars, het toesturen van links en e-mails betreffende het webinar.

Als je je inschrijft voor een webinar, worden jouw voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd. Deze gegevens worden door PAIN 2 POWER vastgelegd met het doel jou de persoonlijke link naar het webinar toe te sturen.

Ook worden jouw voornaam en e-mailadres opgeslagen bij Autorespond, zodat je om de week een Turn your pain into power-e-mail kunt ontvangen en eventueel andere mails met met informatie over diensten/cq producten van PAIN 2 POWER.

Via dit systeem worden ook andere mails omtrent het webinar en eventuele aanvullende diensten op een gepersonaliseerde en geautomatiseerde wijze toegestuurd.

 • Het Autorespond (e-act) systeem dat zorgt voor de geautomatiseerde en gepersonaliseerde verzending van onze mails is: Autorespond Nederland B.V., gevestigd aan de Willemsparkweg 22-II, te 1071 HE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71686150

Als je je op de ‘Turn your pain into power-mails’ (= nieuwsbrief) van PAIN 2 POWER abonneert door je in te schrijven voor deze mails, het gratis e-boek ‘Jong & Chronisch Ziek? Haal meer uit je leven’ aan te vragen of door inschrijving voor een webinar, zullen jouw voornaam en het opgegeven e-mailadres worden geregistreerd. Deze gegevens worden door PAIN 2 POWER vastgelegd met het doel het aangevraagde e-boek, de Turn your pain into power- mails en informatie over diensten en producten van PAIN 2 POWER op een gepersonaliseerde en geautomatiseerde wijze toe te kunnen toesturen via Autorespond.

Delen van persoonsgegevens met derden

PAIN 2 POWER verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om de dienst te kunnen leveren:
Als je je afmeldt voor de Turn your pain into power- e-mails, worden die gegevens binnen 24 uur verwijderd.

Na een laatste coaching sessie, trainingsbijeenkomst of workshop (live en online) bewaren we de gegevens maximaal 24 maanden. De reden hiervan is dat als cliënten in die tijd meer coaching of training willen, het fijn is als wij hun gegevens nog paraat hebben.
Als je dit niet wilt, neem dan contact met ons op: info@pain2power.nl. Wij zullen er dan uiteraard voor zorgen dat jouw gegevens worden verwijderd.

PAIN 2 POWER verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PAIN 2 POWER gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pain2power.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PAIN 2 POWER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PAIN 2 POWER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en doet haar best om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, door een mail te sturen naar: info@pain2power.nl